​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Kontakt​

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG

Varmekonsulenterne & Mylliin Energi Consult

Hoved tlf.  : 3887 4900 *
E-mail (fhj): vak@vak.dk

​*Hovedtlf.nr. omstilles til næste ledige medarbejder i alm. kontor-telefontid.​

---
Teknikerne arbejder meget i marken.
Kontakt kan foretages direkte:
Enten mail direkte til sagens kontakt, oplys:
Ejd. Navn/Adr. + Emne + Egne kontaktoplysninger.
Eller ring/ SMS direkte til mobil - men KUN i arbejdstiden.
Se Medarbejder ->
---

Abonnements-/ CTS-kunder med uopsættelige varmeproblemer kan kontakte Vagttelefonen, men kun UDENFOR kontortid og arbejdstid. 

---

Kontoradresse, Post-, Leverings- og Faktureringsadresse.
Kontoret er åbent efter aftale.

HUSK Adresseændring pr. 01.03.2015:
Carit Etlars Vej 10, kl. tv. (butiksdør)
1814 Frederiksberg C

​CVR: 11181503 

Bankforbindelse ..: Arbejdernes Landsbank

Forsikringsselskab: Tryg
EMO Firmaregistrerings nr.: 500667 

Kontakt os gerne for en drøftelse og evt. for et kort besøg i varmecentralen - det er gratis.

Vi kender problemerne - men også løsningerne!

Se mere om f.eks.:

Varmecentral - Besparelsesforslag. Et årligt varmekontrol-besøg med en check-liste. 

Abonnementer for Pasning, Overvågning, web-hosting, alarmudkald samt energistyring og afkølingstjek.

EMO Energimærkning - kontakt energikonsulenten (FHJ), For en overslagspris, se menu-punktet.

CTS-anlæg TREND-system - Projektering, programmering, installering og reservedele.

HUSK: MEDDEL installations-arbejder, der har indvirkning på varmecentralen og undgå udgift til akstra ALARM-UDKALD
Se info til VVS- og El-installatør, Varmemester, Administrator, Bestyrelsen og Beboere!

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG