​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Links - Energi og Byggeri​

De vigtigste energi- & byggeri-links til vore leverandører og offentlige myndigheder​

LEVERANDØR og Landsforeninger:​

TREND CTS-anlæg og komponenter (Central Tilstand og Styring)

Boligselskabernes Landsforening, forening for almene boliger og deres energitiltag

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation - ABF

FORSYNINGSSELSKABER:

Hovedstadens Forsyning, leverandør af Fjernvarme og Vand (før KE) og Energiråd.

Frederiksberg Forsyning, leverandør af Fjernvarme mv. Energiråd.

Dong Energy, leverandør af EL og Naturgas

HMN, leverandør af Naturgas (før HNG)

Natur-Energi, leverandør af grøn strøm

MYNDIGHEDER:

Miljøministeriet, love

Miljøstyrelsen, kampagner bl.a. indeklima

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Energistyrelsen, energibesparelser, energimærkning

ENS info om Energimærkeordningen for små og store ejendomme siden 2010 (før www.seeb.dk)

Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. ISO certificering af bl.a. energikonsulenter

Boligejer med hver ejendoms BBR-info og udført energimærke (kun de nye EMO)

OIS med BBR-info

VEJLEDNINGER og ANVISNINGER:

Lovgivning for byggeri og gældende Bygningsreglement (se tilhørende SBi-anvisning)

Statens Byggeforskningsinstitut. Anvisninger for byggeri

MEC-VAK er medlem af:

Dansk Vand- og Spildevandsforening - DANVA

Energiforum Danmark: Videnbank og udviklingsforum

Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter - BfBE

Dansk Erhverv

ENERGISPARE KAMPAGNER:

Energistyrelsen: Alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet, flere tema-undersider

Energistyrelsen: Bedre Bolig - Besparelsen Betaler

Videncenter for energibesparelser i bygninger: Byggeri og Energi

Foreningen Vedvarende Energi: Energi Tjenesten

Bolius - et helejet Realdania selskab:

Boligejernes Videncenter, info om renoveringer og energibesparaler mv.

Kommerciel side: CO2 sparer. Tips til at spare CO2

Kommerciel side: GreenMatch. Forskellige former for Energirenovering

Officiel kampagne med bl.a. HOFOR: Sommerluk radiatoranlægget - Se​vores valgmuligheder​

10:10 globale kampagne for at spare på CO2 startet 2009. Danmark deltager

WWF global kampagne startet 2007.

Sluk Lyset - hvert år den sidste lørdag i marts måned kl. 20:30-21:30

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG