​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Natur & Klima - Energi & CO2 - Kampagner & Sponsor​

Der er et hav af CO2 og kr. at spare ... for os alle!​

Det har altid været vores vigtigste opgave at hjælpe med til at spare på resurserne

Vi deltager i KAMPAGNER for NATUR, KLIMA og ENERGI-BESPARELSER og nogle SPONSORATER bl.a.:

Vi støtter Zoo Københavns arbejde for dyr og klima.​

Det gør vi ved at være Bronze-sponsor for KAMELEN.

Den sparer også på vand og varme.

Gå en tur i haven og prøv at finde vores sponsor-skilt ---->

Se mere om kamelen: Zoo Dyreleksikon om Kamelen

Sponsoratet indebærer også tilbud om et antal adgangsbilletter til sær-besøg i Zoo.

F.eks. Sponsoraften. Den oplevelse vil vi gerne dele med vore faste kunder (først-til-mølle) Tjek vores facebook-side om arrangementet: 

https://da-dk.facebook.com/VarmekonsulenterneAps/ 

Vi støtter WWF med et årligt virksomhedssponsorat.

WWF kæmper for klima, natur og dyrene.

Vi bakker op om den årlige SLUK LYSET kampagne den 31.03.

Vi har altid opfordret til at SOMMERLUKKE for varmen - vi vælger at gøre det automatisk via CTS-anlæg på de etage-ejendomme, der har abonnement på CTS-overvågning hos os.

CTS-anlæg SOMMERLUKKER, fordi der styres efter udetemperaturen hele året, se: Valgmuligheder

Vi vil gerne opfordre alle til at støtte den slags kampagner og selv være med til at spare på energien og resurserne til gavn for klimaet - og dermed os selv og vore efterfølgere!

16
17

Vis omtanke, tag medansvar, spar energi, nedsæt CO2-udslippet!

MEC-VAK støttede kampagnen i forbindelse med FNs Klimakonference 2009 i Danmark:

Det Store Klimaår og Burning Panda.

Vi iværksatte vores PUMPEKAMPAGNE til interesserede, der vil være med til at vise omtanke og tage medansvar for vor klode:

SPAR ENERGI, SPAR CO2 og NEDSÆT CO2-UDSLIP i ejendommens varmecentral.

Vores Pumpekampagne gælder stadig - kontakt os gerne.​

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk