​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Profil og Baggrund​

Virksomhedens nuværende dobbeltnavn, skyldes at der tidligere var krav om at adskille rådgivningsydelser og handelsydelser.

Se firmaprofilerne for 'MEC' og 'VAK'.​

Firma nyheder og 'Pressemeddelelser'​

​Varmekonsulenterne & Mylliin Energi Consult

​Adressen på Carit Etlars Vej 10, fra 2015 og det udvidede VAK-logo 

CVR nr. kun til Varmekonsulenterne​

Adresseændring marts 2015

Besøgs- og postadresse

Varmekonsulenterne ApS

og Mylliin Energi Consult

Carit Etlars Vej 10, kl. tv. (butiksdør)

1814 Frederiksberg C

Telefonnumre og mailadresser er de samme.

Firmaet har hermed fået foden under 'eget bord' - efter at have boet til leje siden 1987.

Møblementet kom hurtigt på plads - og vi har fundet os tilrette.

Flytning af CTS-forbindelsen og Internet gik uden de store 'driftsforstyrrelser'.

Carit Etlar var forfatter til bl.a. Gøngehøvdingen, se evt. mere her.

Det oprindelige VAK-logo er udvidet med lidt tekst.

Det vil blive anvendt i forskellige PR-sammenhænge.

Generationsskiftet er fuldt gennemført juli 2014

​Mandag den 23. juni 2014 blev det mellem John Mylliin og Flemming Henrik Jørgensen aftalt, at John med virkning fra denne dato fratræder sin stilling i Varmekonsulenterne ApS. Aftalen er en naturlig forlængelse af det generationsskifte, som har været planlagt igennem 3 år, og som nu har nået sin afslutning.

John har i den seneste tid primært afspadseret velfortjent opsparet tid. Aftalen er indgået til begge parters fulde tilfredshed. Fremover vil det derfor alene være Flemming, som leder Varmekonsulenterne ApS.

John har igennem mange år ydet en uvurderlig indsats for firmaet, og han har med sin ihærdighed og faglige viden bidraget både som inspirator og som støtte for de ansatte, til at sikre, at der blev leveret et godt produkt til vores kunder.

Da John heldigvis stadig er en driftig herre, så er Johns salg af virksomheden og fratrædelse - som normalt omfattet af en konkurrenceklausul med hensyn til omgang med Varmekonsulenternes kunder - hvilket bør respekteres af hensyn til begge parter.

Flemming og resten af de ansatte ser naturligvis frem til et fortsat godt samarbejde med vores gode og trofaste kunder og øvrige samarbejdsparter. Generationsskiftet og den tilhørende overdragelse af viden er foregået over en så lang periode, at vi ikke forventer, at kunder og samarbejdsparter vil opleve ændring i de bestående relationer. Alle eventuelle spørgsmål kan rettes til Flemming på telefon eller mail.

Venlig hilsen John og Flemming

Generationsskifte pr. 1. juli 2011

​Efter godt 25 år har virksomhedens stifter ingeniør John Mylliin valgt at sælge anpartsmajoriteten til ingeniør Flemming Henrik Jørgensen, der dermed overtager virksomheden.

Salget sker på baggrund af ønske om generationsskifte og tid til andre aktiviteter med familien.

Mylliin Energi Consult & Varmekonsulenterne ApS

Rådgivende Ingeniører og Handels- & Ingeniørfirma

Flemming Henrik Jørgensen, årgang 1969, har de 3 foregående år været fuldtidsbeskæftiget som energimærkningskonsulent for virksomheden og er tiltrådt som administrerende direktør.

John Mylliin, årgang 1938, fortsætter i en årrække på 3 år som direktør for virksomheden for at sikre en glidende overdragelse til gavn for vore kunder og for at sikre at den oparbejdede viden videregives bedst muligt.

Medarbejdernes arbejdsopgaver og -funktioner fortsætter uændret i virksomheden.

Det overordnede tema for virksomhedens virke er fortsat energibesparelser, hvorigennem der bidrages til et mere grønt miljø.

Virksomhedens primære arbejdsområder er:

 • ​Projektering og driftsoptimering af varmecentraler og VVS-anlæg
 • Forhandling, projektering, installering og servicering af TREND CTS-anlæg
 • Energimærkning af større bygninger
 • Energirapport - Gennemgang af ejendommens mulige energi-tiltag
 • Pasning, styring og elektronisk overvågning (med CTS) af varmecentraler via web.​

CTS TREND Systemhus

Varmekonsulenterne har forhandlet og anvendt TREND CTS-anlæg og komponenter siden 1987.

6

Firmaprofil for Varmekonsulenterne - 'VAK'

Varmekonsulenterne af 1/9 1987 ApS - CVR 11 18 15 03

Handels- & Ingeniørfirma

Stiftet september 1987 af John Mylliin

De erfaringer Mylliin Energi Consult ApS har indhøstet siden 1980'erne vedrørende driftsmæssige mangler i forbindelse med udførelse af det årlige VKO-eftersyn i varmecentralen på hen ved 300 ejendomme, har bevirket at datterselskabet Varmekonsulenterne ApS blev stiftet til løsning af driftsmæssige opgaver på ejendomme.

Varmekonsulenternes opgaver er:

 • Forhandling af TREND CTS-anlæg og tilbehør fra TREND Control Systems.
 • Projektering, installation og servicering af CTS-anlæg.
 • Tilsyn og pasning af varmecentraler, Varmemester assistance.
 • Elektronisk Varmecentrals Overvågning efter konceptet "EVO".
 • 24-timers alarmudkald med fejlrettelse.
 • Driftsoptimering og Elektronisk Varmecentrals Analyse efter konceptet "EVA"
 • Lækagesikring af direkte fjernvarmeanlæg.
 • Gennemførelse af energistyring.
 • Gennemførelse af kontrol med vandspild og vand- og elforbrug.
7

Firmaprofil for Mylliin Energi Consult - 'MEC'

Mylliin Energi Consult ApS – CVR (se nedenfor)

Rådgivende Ingeniører

Stiftet i januar 1985 af John Mylliin - og lagt sammen med Varmekonsulenterne ultimo 2009 (ApS aktiviteter er flyttet til CVR 11 18 15 03).

Mylliin Holding ApS blev stiftet i 2004 af John Mylliin.

Mylliin Energi Consult har specialiseret sig i følgende opgaver:

 • Projektering af VVS-anlæg, herunder centralvarmesystemer og brugsvandssystemer.
 • Projektering af varmecentraler, herunder fjernvarmecentraler, naturgas- og oliefyrede varmecentraler.
 • Driftsoptimering af varme- og varmtvandsanlæg, herunder vurdering af klimaskærm samt indregulering af vandstrømme.
 • Udførelse af det tidligere lovpligtige VKO-eftersyn i varmecentralen - senere afløst af den lovpligtige ELO Energiledelsesordning for ejendommens klimaskærm - nu EMO Energimærkningsordning.
 • Gennemførelse af energistyring.
8

​Mylliin Energi Consult & Varmekonsulenterne

Adressen på Nordre Fasanvej 31, fra 1987 til 2015 og det kombinerede fælles logo

CVR nr. for hvert firmanavn

Porteføljer - overtaget og afgivet

Samarbejde og overtagelse af opgaver fra andre virksomheder pga. pension eller ændring af regler om Energimærknings-ordning med efteruddannelse og ikke mindst IT-program.

1990 - P. Michelsens Ingeniørforretning. VKO Varmekonsulentordning og rådgivning.

P. Michelsen valgte at gå på pension pr. 01.08.1990 og overdrog sin kundeportefølje til MEC. PM's VKO- og rådgivningskunder har vi siden udført løbende VKO-gennemgang og ELO-energimærkning for.

2006 - Peter Jahn & Partnere A/S, Bygningsrådgivere, Arkitekter, Ingeniører: www.pjp.dk , Energimærknings- og VKO-afdeling.

PJP's ELO-energimærknings- og VKO-kunder blev overdraget til os pr. 01.07.2006 og vi har siden udført Energimærkning og VKO-gennemgang for ejendommene. Vi samarbejder med PJP om forskellige opgaver.

2009 - Timme Meinertz ApS, Rådgivende Ingeniørfirma, Energimærkning 2009 og Energikontrol samt rådgivning 2011.

Timme Meinertz valgte at gå på pension pr. 01.05.2011 og har overdraget sin kundeportefølje til os.

Vi har udført EMO-energimærkning på en del af ejendommene siden 2006 og har - efter Timme stoppede i 2011 - fortsat med EK Energikontrol/ VKO-EO-gennemgang for varmecentralerne og andre rådgivningsopgaver for ejendommene.

Opgaver afgivet og med fortsat samarbejde

2002 - Hertz Varmeregnskaber: www.hertz-varmeregnskab.dk

Udarbejdelse af Varme- og vandregnskaber blev udskilt fra os i 2002. Vi samarbejder fortsat med Hertz om forskellige opgaver.​

​Tiltag

Driftsgruppen

Driftsgruppen er tænkt som en samling af interesserede firmaer indenfor drift og vedligeholdelse af ejendomme, så kunden let kan få kontakt til den relevante type firma.

Driftsgruppen er drøftet med bl.a. Hellerup Ejendomsservice ApS v/ Peter K. Nielsen

11
 • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk