​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Ydelser hos MEC-VAK - Oversigt

Teknisk Management og Rådgivning for Ejendomme

Vi har erfaring siden 1985 med energioptimering og -rådgivning og samarbejder i dag med over 500 ejendomme i forbindelse med én eller flere af vore Ordninger & Aftaler som nævnt nedenfor. Klik på hver af vore ydelser hhv. Abonnementer og Rådgivning og se mere om vore energibesparende tiltag.

Hent en printvenlig fil her: Oversigt- Kontakt os gerne for Overslagspriser for jeres ejendom.

Vi har brug for oplysning om: Jeres ejendom, adresse, antal varmecentraler og kopi af ejendommens fjernvarme-faktura.​

EMO - EnergiMærkeOrdning (tidl. ELO EnergiLedelsesOrdning) flerfamiliehuse

Den lovpligtige Energiledelsesordning for bygninger er ændret til Energimærkeordning 01.01.2006.

Vi er certificeret til at udføre Energimærkning for flerfamiliehuse, der efter ejendomstype og lovkrav pt. skal energimærkes hvert 7.-10. år.

Løbende lov-info ses på: Energistyrelsen www.ens.dk og EMO-sekretariatet www.maerkdinbygning.dk

ER - Energirapport

Vores mini-udgave af det officielle Energimærke - en opdateret Energistatus for ejendommen - inden næste energimærke.​

VKO/EK - Varme Kontrol Ordning / Energi Kontrol for Varmecentralen

Varmekonsulentordningen var den første lovpligtige energiordning i energikrisen, som mange ejendomme savner.

Vi har fortsat tilbudet med et årligt kontroleftersyn af varmecentralens komponenter og drift sammen med ejendommens energiansvarlige.

Der udfærdiges en tjekliste med kommentarer.

Der kan tilvælges en EO-Energioversigt, der årsvis giver en sammenligning for de aflæste årsforbrug.​

CTS - Central Tilstandskontrol og Styring

Vi er TREND Systemhus, der kan installere og programmere CTS-anlæg for ejendommen.

Service og forhandling af reservedele.

Udførelse af backup for ejendommens TREND-program.​

TF - Termo Fotografering af bygningsdele og installationer

Vi kan med termo-fotografering vise kuldebroer og utætheder f.eks. i facader og gulvvarme.​

EVA - Elektronisk Varmecentral Analyse

Test af varmecentralen i en driftsperiode over ca. 6-8 døgn ved optagning af data ved logning, der afsluttes med en rapport omkring registreringen af den aktuelle drift og forslag for driftsoptimering:

Bedre og stabil drift, styring af energiforbrug, forbedret udnyttelse af varmen herunder afkølingskrav (mulighed for penge retur!), vedligeholdelse og forbedret økonomi samt evt. indregulering.​

FDJ - Forbrugs- og Drifts-Journaler

Ejendommens forpligtelse til at udarbejde driftsjournaler: Aflæse varme, el og vand pr. måned samt driften, bør videreføres efter 2006 for alle flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger.

Ejendommen kan dermed selv løbende følge forbruget.

Journalerne anvendes også ved Energimærkning, Varmekontrolordning og Energistyring.​

ES - EnergiStyring opgjort pr. md./ EO EnergiOversigt opgjort pr. år

GD - Energistyring med Graddageantal

ES-aftalen indebærer at de udfyldte FD-journaler indberettes til os hver måned (eller vi gør det, se PAS og EVO).

Vi indtaster forbrugsdata månedsvis og mailer den grafiske Energinøgle til ejendommen 3-4 gange om året.

EO-aftalen indebærer at de udfyldte FD-journaler indberettes årsvis. Vi opgør årsforbrugene de sidste 2-4 år.

Energinøgler og -oversigter er et redskab til at sammenligne, vurdere og styre forbruget samt finde besparelser!

VP - Energistyring med VejrPrognoser - Vejrprognose-styring/ -regulering

Anvendelse af lokale vejrudsigter til at regulere og styre fremløbstemperaturen med indenfor kort tid.​

PAS - Pasning af Varmecentral

PAS-aftalen er et abonnement, der omfatter at vor tekniker ’varmemester’ tilser varmecentralen 1 gang om måneden,

fører Forbrugs- og DriftsJournalerne samt tjekker afkølingskrav og forebyggende vedligeholdelse i varmecentralen, evt. reparationer igangsættes efter aftales med ejendommens beslutningstagere.

PAS-aftalen inkluderer EnergiStyring og Energinøgle for varmeforbruget.​

EVO - Elektronisk Varmecentrals Overvågning

Med et installeret TREND CTS-anlæg kan vi styre og overvåge varmecentralens funktioner 24 timer i døgnet med SMS-alarm til os.

Princippet for EVO-abonnementet kalder vi populært: Den Elektroniske Varmemester.

EVO-aftalen inkluderer Pasning af varmecentralen, EnergiStyring og Energinøgle for varmeforbruget.

HOST - EVO kan kombineres med en HOSTING-aftale, så ejendommen selv kan se med på nettet!

VANDSPILD i en periode kan overvåges med SMS-alarm til os (hvis måleren er forberedt til det).

Ejendommen kan spare mange penge ved at undersøge hvornår og hvor vandspildet foregår.

Hvis det ikke findes kan vi kontaktes for LÆKAGESØGNING.​

RENS - Rensning af beholdere og vekslere

Vedligeholdelse med jævnlig rensning af vekslere og beholdere er vigtig, det forlænger levetiden for anlægget, udnytter varmen og forbedrer afkølingen!

Spørg os, vi har serviceaftale for flere anlæg.

PAV - Projektering af Varmecentraler, Varme, Vand, Faldstammer og andet i bygningen

Projektering og udfærdigelse af udbudsmateriale samt tilsyn for VVS-anlæg:

Indregulering af varmeanlægget og/ eller brugsvandsanlægget, Driftsoptimering af varmecentralen og forslag til energibesparelser for Fjernvarme (vand og/ eller damp), Naturgas- og Oliefyrede varmecentraler.

RÅDGIVNING og PROJEKTER med udbudsmateriale samt tilsyn.

TILSKUD og ANSØGNINGER - vi kan hjælpe med ansøgninger.

Priser er efter opgavens type og omfang.​

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG