​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Besparelse af Energi og Optimering - Menu oversigt​

Driftsoptimering, Energioptimering og Vedligeholdelse giver Energibesparelser​

For ejere og andelshavere m.fl., som gerne vil spare på CO2-udslip og samtidig spare på udgifter til vand og varme samt vedligeholdelse og drift af varmecentralen!

Spar varme, el og vand! Klik rundt og se hvordan!​

BESPARELSER AF ENERGI og HVORDAN:​

Spar på varmen, få en kort gennemgang og hør vores forslag​

EVA Elektronisk varmecentrals analyse - en analyse af ejendommens "hjerte-funktion"​

Spar på varmen uden at fryse - Indregulering af varmeanlæg​

Rensning og udslamning af VVB og BVV - sparer varme og forbedrer afkøling​

Vedligeholdelse i varmecentralen af komponenter for at sikre drift og komfort​

Løbende registreringer og beregninger bla. af afkølingen.​

Installering af CTS og overvågning af varmecentralens drift sparer varme​

Den elektroniske varmemester - CTS overvåger driften og sender alarmer​

Vi finder og dokumenterer varmespildet med termo-fotografering / termografering​

Overforbrug af el er unødigt, skift evt. pumpe​

Spar vand - Vaner og Registrering. Vi kan dokumentere vandspildet!​

Vandarmatur - Kortslutning/ overløb mellem BV-BK​

Brugsvandsanlæg - Afkalkning af rørsystemet efter Sodavandsmetoden​

BESPARELSER AF ENERGI og HVORDAN:​

Tilskud til og Salg af ejendommens energibesparelser

Mulighed for nedsættelse af fast fjernvarme-effektbetaling efter energibesparelser

Bonus eller strafgebyr på fjernvarmeregningen?

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk