​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

RENS Rensning og Udsyring af beholdere og vekslere

Varmtvandsbeholder/ Brugsvands-varmeveksler/ Varmevekslere

Rent VAND bliver dyrere og dyrere. Det skyldes såvel stigende vand afledningsafgifter, som statsafgifter.

Nedenstående tal illustrerer tydeligt hvor meget vand der spildes ved almindeligt forekommende vandspild.

Derfor er det vigtigt at opmuntre ejendommens beboere til at blive ”hensynsfulde brugere” – det er jo i sidste ende dem selv, der betaler for spildet.

Ejendommen kan føre Forbrugsjournaler over det månedlige vandforbrug, se menupunkt.

Vandspild

 • Langsomt dryp, en dråbe pr. sekund - ca. 7.000 liter årligt
 • Hurtigt dryp fra vandhanen - ca. 30.000 liter årligt
 • Løber konstant - ca. 100.000 liter årligt
 • WC der løber, så det kan ses - ca. 200.000 liter årligt

Gode vand-vaner

 • Vask ikke op, eller rens grøntsager under rindende vand -brug en balje!
 • Fyld vaske- og opvaskemaskine helt før start.
 • Luk for vandet mens du børster tænder!
 • Tag brusebad i stedet for karbad!
 • Luk for bruser under indsæbning og hårvask!
 • Vask bil med spand og børste.
 • Vand have med vandkande. Plænevanding er forbudt i de fleste kommuner.
 • Få skiftet pakninger i løbende haner el. toilet!

Varmtvandstemperatur, se Vedligeholdelse i Varmecentralen og råd fra Serum Instituttet om Legionella​

Vandspilds-registrering

Hvordan?

A. Øjebliksbillede:

For at konstatere hvor stort et vandspild ejendommen har, opsættes måleudstyr der registrerer natforbruget over en periode.

Herefter udarbejdes en rapport og en analyse over hvad det koster at spare - såvel kort - som langsigtet.

Fra udskiftning af pakninger, installation af vandbesparende armaturer, til opsætning af toiletsystemer med reduceret vandmængde.

B. Løbende kontrol:

Vandspilds-overvågning kan kombineres med en alarm via CTS-anlæg sammen med overvågningen af varmecentralen, hvis vandmåleren er forberedt til pulsregistrering.

HOFOR

HOFORs vandspareråd, se foldere - også på flere sprog: www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vandspareraad/

Forbindelse fra HOFORs målere til CTS-anlægget, se mere om metoden og priser: www.hofor.dk - Bestilling af forsynometer CTS fra maaler​

 • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG