​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

TF Termo-fotografering af VARME- og EL-SPILD

TERMOGRAFERING / TERMOFOTOGRAFERING af komponenter hhv. af bygningsdele

Vi kan termofotografere komponenter i varmecentralen, el-tavler, vinduer m.m., så kuldebroer og utætheder findes - og vise det som et foto.

Vor itc-certificerede ingeniør kan endvidere udføre en grundigere termografering af Jeres ejendom.

Den vil vise alle kuldebroer og utætheder og med den tilhørende rapport har I efterfølgende mulighed for at få tætnet de rigtige steder og spare energi og CO2!

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG