​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Ordninger og Aftaler for Varmecentralen - Menu oversigt​

Udover projektering tilbyder vi abonnementer for ejendommens varmecentral​

Aftale om årligt besøg i varmecentralen​

Aflæsning af målere og kontrol af drift​

Energimåleraflæsninger pr. måned er grundlag for energistyringer ....​

Aftale om pasning af varmecentralen​

Aftale om pasning - manuelt og elektronisk - samt evt. Hosting af styringen​

Aftale om rensning af varmtvandsbeholder og brugsvands-varmeveksler​

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG