​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

PAS Pasning af varmecentraler​

Pasningsaftale​

Vor tekniker fungerer som jeres varmemester og tilser varmecentralen 1 gang om måneden samt fører Forbrugs- og Driftsjournaler* for varmecentralen.

De aflæste tal tastes ind i et Energistyringsprogram hver måned og der udfærdiges en Energinøgle, der fremsendes til ejendommen ca. 3 gange om året pr. mail.

Vi sørger for forebyggende vedligeholdelse i samarbejde med ejendommens beslutningstagere og ejendommens egen varmemester/ energiansvarlige.

Udvidelsesmuligheder - tilkøb:

  • EVO Elektronisk Varmecentral Overvågning via internettet med et CTS-anlæg.
  • HOST Hosting af CTS-web.
  • RENS af beholdere og vekslere bør foretages jævnligt, for at vedligeholde anlægget, se menupunkt.​

*Ejendommens forpligtelse til at udarbejde forbrugsregistrering og driftskontrol på journaler (vedr. varme, el og vand pr. måned) startede under VKO-ordningen, den har været videreført under ELO-ordningen og er mere eller mindre videreført under EMO-energimærkningen for alle flerfamiliehuse samt handel, service og offentlige bygninger over 1.000 m2. Det er en stor fordel for ejendommen, at målerne, forbrug og drift løbende bliver tjekket.​

​Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult • Carit Etlars Vej 10 • 1814 Frederiksberg C • Telefon: 38 87 49 00 • CVR: 11181503

vak@vak.dk  • ( mylliin@mylliin.dk​ )

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

​* Skal udfyldes

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 FREDERIKSBERG