​RÅDGIVENDE INGENIØRER

BYGNINGSAUTOMATIK

Professionel varmekonsulent på Sjælland​

Referencer

​Vi har hjulpet ca. 1000 ejendomme gemmen årene med energirådgivning og en del af dem også med bygningsautomatik - CTS-anlæg i ejd. varmecentral. 

Nogle er vist i reference-oversigten.

Vi kan optimere varmeanlæggets drift og beboernes varmekomfort samt vedligeholde varme- og varmtvandsanlæg for at spare på energiressourcerne, varme, vand og CO2-udslip samt de løbende udgifter.

Vedligeholdelse omfatter også jævnlig rensning af vekslere og beholdere, se foto ovenfor.

Vi arbejder primært i København og Omegn samt på Frederiksberg - men hjælper også kunder længere væk.

Læs mere

SØGETIP:

Skriv et stikord i Søgefeltet i øverste højre hjørne.

Kontakt os gerne pr. mail.

e-mail til medarbejder eller
til hoved e-mail:
vak@vak.dk
(mylliin@mylliin.dk)
Oplys:
Ejd. adresse og
Kontaktinfo - tak :-)

Ydelser

​Vi tilbyder mange forskellige ydelser indenfor varmeteknik og bygningsdrift.

-Teknisk Management med bl.a. 

løbende pasnings- og overvågnings-abonnementer - pt. fast for varmecentraler i ca. 150 ejendomme -vi kan også hjælpe jeres ejendom.
-VarmeKontrolOrdning (VKO).
-Termo-fotografering af bygningsdele og installationer.
-Elektronisk Varmecentrals Analyse (EVA) af ejendommens "hjerte".
-Installation og service på TREND CTS-anlæg.
-Energistyring enten efter TI's graddageprognose eller efter vejrprognoser (Test-projekter 2013).


-Fordelingsregnskab - Varme og Vand. Fordelingsnøgler og Installering af individuelle vandmålere, ja eller nej?


-Projektering og tilsyn af VVS mm.

-Energimærkning (EMO/ EM nr.) af større ejendomme, som er lovpligtig.Tjek hvornår jeres ejendom skal have nyt energimærke.
-Energirapporter (ER) er en energistatus, der omfatter forslag til forbedringer, som ejendommen kan bruge til at planlægge energi-forbedringer og budgetter efter i en årrække. HOFOR m.fl.: Lækagejagt fra maj 2013 med grønt farvestof i fjernvarme-vandet, der kan give grønt vand i den varme vandhane! Kan skyldes utæt Varmtvandsbeholder/ Varmtvands-varmeveksler.
Vi kan hjælpe ejendommen med rådgivning om problemet. 

Læs mere

Gode Energi Råd

​Læs vores Gode Energi Råd om at spare på varme, CO2 og vand. 

Du kan bl.a. læse om hvordan du kan vedligeholde varmecentralen og spare på resurserne samt hvordan du og VVS-installatøren kan undgå falske alarmer fra CTS-anlægget til os og lokalt varmemangel f.eks. efter VVS-reparationer. 

HUSK:

Udluftning af radiatoranlæg efter Sommerluk og efter reparationer, se proceduren og råd under Varmestart - Varmemangel

OBS*:
Ved manglende varme og varmtvand i hele ejd. (mærkes ved fjernvarme-hovedstik), kan det skyldes et fjernvarme-nedbrud, som vi IKKE har indflydelse på.
Ved større nedbrud kan vi få så mange alarmer og opkald at vi desværre ikke kan nå at behandle og besvare dem.
Ejendommens forsyningsselskabs planlagte driftsinfo kan tjekkes på web(evt. også info i radio og tv):

HOFOR (før KE):
http://www.hofor.dk/kundeservice/driftsinfo-se-hvor-vi-gar-i-vejen/ + adressen

Frederiksberg Forsyning:
http://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=3322#

Læs mere

INFO - NYTI

Info - Hele året

​Udenfor normal arbejdstid og ved ferietid, anbefaler vi at søge info på hjemmesiden, se KONTAKT og VAGT


Ved manglende varme og varmtvand kan det skyldes fjernvarme-nedbrud*.

Se aktuelle her-og-nu nyheder og tiltag på vores facebook-profil:
https://da-dk.facebook.com/VarmekonsulenterneAps

Info - Løbende

Godt Nytår

Husk Journal-skemaer til det nye år Udfyldt skema opbevares på ejd.

Sommer-Drift/ -Luk?

Hvornår? Hvordan? Se argumenter og valgmuligheder: SommerDrift/Luk - Valgmuligheder


Overgangsperioder

Når efterår og forår er MEGET milde, dvs.: Udetemperatur er høj, sætter styringen fremløbs-temperaturen lav, så radiatorer SKAL kun være lunkne :-)

Vinter

Fyringssæson officielt i henhold til TI's graddageantal: fra primo oktober til primo maj.

Adresseændring 2015

Carit Etlars Vej 10, kl. tv.

1814 Frederiksberg C

Vi støtter Natur og Klima

Juli 2014

Generationsskiftet er foretaget over 3 år 2011-2014.

Stifteren ing. John Mylliin har solgt og overdraget firmaet til ing. Flemming Henrik Jørgensen.

Juli 2013

Ny hjemmeside.

Juni 2012

Varmekonsulenterne har fået profil på Facebook​

  • ​​​​                                                                                   Varmekonsulenterne ApS & Mylliin Energi Consult

​ Carit Etlars Vej 10, 1814 ​Frederiksberg CVR: 11181503

tlf. 38 87 44 77 -  vak@vak.dk